vi hjelper deg

Våre tjenester


Vi arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Anleggsgartner

Vi bruker materialer som naturstein, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap og leverer både grå og grønne tjenester.

 

Vi tilbyr blant annet:

 

  • Opparbeide og stell av hage- og parkanlegg
  • Plante- og vegetasjonsarbeider
  • Utføre og vedlikeholde natursteinsarbeider (brostein, skifer, granitt o.l)
  • Bygge murer og trapper
  • Graving og dreneringsarbeider

 

Vi har et godt samarbeid med relevante fagmiljøer og et bredt nettverk av leverandører av varer og tjenester.

 

Vaktmestertjenester

Vi tilbyr vaktmestertjenester til sameier, borettslag og næringseiendommer.

 

Vaktmestertjenester kan bestå av:

 

  • Tilsyn og ettersyn av bygninger, lekeplasser og fellesområder
  • Vedlikehold og reparasjoner
  • Gartnertjenester som gressklipping, beskjæring og beplanting
  • Utvendig renhold
  • Brøyting og strøing

 

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud.