om oss

Historien

Det er snart 20 år siden Erik Kolsrud etablerte Kolsrud anleggsgartner i Klosterveien på Dilling. Med stor kjærlighet til faget bygde han seg en solid virksomhet ved å skape vakre, utendørs rekreasjonsområder for både private husholdninger, byggherrer og offentlige byrom.


Samtidig drev Nils-Jørgen Lillås vaktmester- og vedlikeholdstjenester gjennom firmaet «Den lille hjelperen». Han hadde opparbeidet seg en stor kundeportefølje blant borettslag og sameier i Mosseregionen ved å tilby tjenester for tilsyn og vedlikehold av fellesareal og uteområder.


I 2018 ble Kolsrud anleggsgartner og «Den lille hjelperen» kjøpt opp av Kias Gruppen AS (tidligere Krapfoss Industrier). De ble slått sammen til en virksomhet under navnet Kolsrud anleggsgartner. Med 16 ansatte og et stort nedslagsfelt vokste vi oss ut av lokalene i Klosterveien og har nå flyttet til nye lokaler i Rabekkgata 3 i Moss.


Med en sterk eier og flere bein å stå på er vi et trygt valg – både som leverandør og som arbeidsgiver.


Kolsrud anleggsgartner former landskap, skaper nye rekreasjonsområder og vedlikeholder ditt uterom.