Velkommen til Kolsrud Anleggsgartner AS - Vi utvikler ny hjemmeside!

Vi søker ny driftsleder. Se stillingsannonse her

Vi kan hjelpe deg med grøntarealene på lekeplassen til barnehagen, golfbanen, kirkegårder, idrettsanlegg, gater og naturområder.

VI SETTER FARGE PÅ FOLKS HVERDAG VED Å BYGGE OG VEDLIKEHOLDE GRØNTAREALER OG REKREASJONSOMRÅDER.

Vi arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Våre arbeidsoppgaver inkluderer:

KONTAKTINFO

RING OSS PÅ 69 91 11 50 901 27 089

E-POST: KOLS-ANL@ONLINE.NO

VÅR ADRESSE ER:

KLOSTERVEIEN 7
1570 DILLING