Velkommen til Kolsrud Anleggsgartner AS - Vi utvikler ny hjemmeside!

Vi kan hjelpe deg med grøntarealene på lekeplassen til barnehagen, golfbanen, kirkegårder, idrettsanlegg, gater og naturområder.

VI SETTER FARGE PÅ FOLKS HVERDAG VED Å BYGGE OG VEDLIKEHOLDE GRØNTAREALER OG REKREASJONSOMRÅDER.

Vi arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.

Våre arbeidsoppgaver inkluderer:

KONTAKTINFO

RING OSS PÅ 69 91 11 50 901 27 089

E-POST: post@kolsrudanleggsgartner.no

VÅR ADRESSE ER:

KLOSTERVEIEN 7
1570 DILLING